Ruigekade, het Gravenpad

Door het veenweidegebied ten noorden van Zegveld in de gemeente Woerden loopt een hoofdwatergang van HDSR de “Slimmenwetering”. Er is al tijden lang een vernauwing van de Slimmenwetering t.p.v. een betonnen brug bij een oude woonboerderij. Om deze vernauwing op te heffen en de afwatering van de Slimmenwetering te verbeteren is deze hoofdwatergang omgeleid. Daarnaast wordt er natuur gerealiseerd door het aanleggen van plasdraszones.

5.1 Ontwerp tracé

Verleende diensten  Opdrachtgevers
  • Inventarisatie
  • Ontwerp
  • RAW-Bestek
  • Directievoering UAV & toezicht
5.0 Logo_Hoogheemraadschap_De_Stichtse_Rijnlanden
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.