Diensten

Onderstaand treft u een samenvatting aan van de diensten welke wij voor u kunnen uitvoeren.

Voorbereiding:

 • Inventariseren en analyseren van terrein-, kaart- en literatuurgegevens
 • In kaart brengen van kabels & leidingen
 • Verzorgen K&L overleggen + opstellen verleggingsplan
 • Communicatie met bewoners/ belanghebbenden (bijvoorbeeld keukentafelgesprekken)
 • Opstellen programma van eisen
 • Verzorgen van Flora- en Faunaonderzoeken
 • Landmeetwerkzaamheden
 • (water-) bodemonderzoeken en sonderingen
 • Opstellen van (schets-) ontwerpen
 • Grondbalans/ontwerp middels AutoCAD Civil 3D
 • Kostenramingen (SSK-raming en Calc)
 • Opstellen beheer- en onderhoudsplannen
 • Toetsen van waterkeringen
 • Kadeverbeteringen
 • Inventariseren en verzorgen van vergunningen en subsidieaanvragen
 • Engineering & Construct (E&C)
 • Etc.

Uitvoering

 • Opstellen van bestekstekeningen
 • Vervaardigen van bestekken + nota van inlichtingen
 • Bestekscontrole van bestekken voorafgaand aan de aanbesteding
 • Besteksramingen/ calculaties
 • Verzorgen van de aanbesteding
 • Directievoering & Toezicht (D&T)
 • Engineering & Constuct (E&C)
 • Etc.

Reacties zijn gesloten.