Inrichting Polder Noordplas (2e groep maatregelen)

Polder de Noordplas is een grote droogmakerij tussen Zoetermeer en Boskoop en kent een grotendeels agrarische bestemming. In verband met het herzien van het peilbesluit zullen er maatregelen genomen moeten worden om natschade aan de agrarische functie te voorkomen. De 2e groep maatregelen (totaal 9 constructies) bestaat o.a. uit het plaatsen van automatische kantelstuwen, handbediende kantelstuwen en dammen. De opdrachtgever heeft voor de voorbereidingen van deze werkzaamheden een bouwteam opgericht.

  

Verleende diensten  Opdrachtgevers
  • 06-GPS meting
  • Opstellen ontwerp
  • Opstellen bestek (KPD) en bestekstekeningen (AutoCad)
  • Bepalen van hoeveelheden
  • Verzorgen aanbesteding
 6.0 Hoogheemraadschap Rijnland
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.