Inspectie 133km beschoeiingen Amsterdamse Bos (conform KOR 2013)

Vanaf de jaren 30 is het Amsterdamse Bos aangelegd. Sindsdien is er veel gebeurt in het bos. Zo zijn er vele kilometers beschoeiingen aangelegd en aangepast en vervangen. Om inzichtelijk te maken welke “typen” beschoeiingen en bijbehorende “kwaliteiten” van de beschoeiingen in het Amsterdamse Bos aanwezig zijn is een inspectie uitgevoerd conform de Kwaliteitsbepaling Openbare Ruimte (KOR 2013) van het CROW. De resultaten zijn op een overzichtstekening en in een uitgebreide rapportage verwerkt.

4.2 Afbeelding 087 4.3 IMAG1699 4.1 Overzichtskaart

Verleende diensten  Opdrachtgevers
  • Inspecteren beschoeiingen
  • Registreren type beschoeiing
  • Vastleggen kwaliteit (KOR 2013)
  • Opstellen rapportage
  • Meerjarenplanning
  • Kostenramingen t.a.v. vervanging
4.0 Logo A'damse Bos
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.