Kockengen Waterproof, fase 2

Het dorp Kockengen staat als jaren bekend vanwege de regelmatig optredende wateroverlast. Kockengen is gebouwd in een zettingsgevoelig gebied wat gepaard gaat met een bodemdaling van enkele centimeters per jaar. Medio 2014 is Kockengen landelijk bekend geworden vanwege de extreme neerslag en de daarbij ontstane wateroverlast. Dit is aanleiding geweest voor de gemeente Stichtse Vecht om het project Kockengen Waterproof op te starten. In 10 jaar tijd wordt de openbare ruimte van geheel Kockengen op niveau gelegd. Dit betekend een ophoging van ca. 20-80cm. Om deze ophoging te realiseren zal het bestaande asfaltpakket en (een deel van) de fundering verwijderd moeten worden. De wegen dienen te worden opgehoogd met licht ophoogmateriaal. De bestaande riolering dient vervangen te worden door een DT- en DWA-riool.

  

Verleende diensten  Opdrachtgevers
  • Inventarisatie
  • Milieukundige onderzoeken
  • Flora- en Faunaonderzoek
  • Ontwerp (Civil-3D)
  • Engineering faunapassage
  • RAW-Bestek + aanbesteding
  • Voorbereiding + begeleiding sanering
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.