Infrastructuur

Kockengen Waterproof, fase 2

Het dorp Kockengen staat als jaren bekend vanwege de regelmatig optredende wateroverlast. Kockengen is gebouwd in een zettingsgevoelig gebied wat gepaard gaat met een bodemdaling van enkele centimeters per jaar. Medio 2014 is Kockengen landelijk bekend geworden vanwege de extreme neerslag en de daarbij ontstane wateroverlast. Dit is aanleiding geweest...Lees meer


Fietsverbinding Zandsloot, te Sassenheim

De Haan Civiele Techniek is door de gemeente Teylingen gevraagd om de directievoering en toezicht te verzorgen voor het project Fietsverbinding Zandsloot. Doel van het project is het realiseren van een fietsverbinding tussen het station Sassenheim en de ten noorden gelegen woonwijk. Daarvoor is o.a. een fietstunnel, onder de A44...Lees meer


Bermverhardingen N-wegen Provincie Utrecht

Voor in totaal 17 provinciale wegen binnen de provincie Utrecht hebben wij een werkomschrijving opgesteld voor het aanbrengen van bermverhardingen. De bermverhardingen moeten ertoe leiden dat er minder spoorvorming in de bermen zal ontstaan. In totaal zal een kleine 10km aan bermverhardingen aangebracht worden. alle locaties zijn milieukundig onderzocht en...Lees meer


Haalbaarheidsstudie rotondes Maarssen

De gemeente Stichtse Vecht heeft binnen Maarssen diverse klachten ontvangen over een 4-tal kruispunten waar geregeld gevaarlijke situaties voorkomen. Daarbij valt te denken aan: doorrijden door rood licht, voorrang nemen, grote verkeersdrukte. Hierbij hebben dan ook diverse ongevallen zich voorgedaan. Van deze vier kruispunten hebben wij onderzocht of het haalbaar...Lees meer


Fietsoversteek Oosteinde, te Warmond

Bij de fietsoversteek Wasbeeklaan/Oosteinde is het middeneiland in de weg verbreed en zijn rijbanen verlengd. Daarnaast is een stalen damwand aangebracht om ruimte te maken voor een extra gedeelte fietspad. Door het realiseren van de deze werkzaamheden kunnen fietsers veiliger oversteken hoeven fietsers niet meer meerdere malen over te steken...Lees meer


Reconstructie Molenvliet

Reconstructie Molenvliet is een project van HDSR waarbij een bedrijventerrein, gelegen langs een boezemwater de Oude Rijn, op hoogte is gebracht. Dit met voornaamste doel om te voldoen aan de toetshoogte van de boezem. Voor de inrichting van het terrein is een kunststof damwand en bestrating aangebracht.

...Lees meer


Fietspad N201 & Rotonde N212

De provincie Utrecht is voornemens om de rotonde N212 (ir. Enschedeweg, Bovendijk, Gagelweg) en het fietspad langs de N201 te reconstrueren. Ter plaatse van de rotonde heeft de N212 in het verleden recht door gelopen. Later is hier ter plaatse ene rotonde aangelegd. De zijwegen zakken nu van de rotonde...Lees meer


Bruggen, landbouwpad en duikers Boterhuispolder

Het project Boterhuispolder betreft het realiseren van landbouwpaden, fiets- en wandelpaden, kanoroutes, landbouw-, fietsers- en voetgangersbruggen, grote betonnen duikers e.d.
Voor deze technische elementen in het project heeft de Haan Civiele Techniek de engineering verzorgd. Hierbij kwam onder andere aan bod: zettingsberekeningen, sonderingen, sterkteberekeningen, verhardingsadviezen, bodem- en archeologisch onderzoek. Allemaal...Lees meer


Reconstructie Machineweg

De gebiedsontsluitingsweg “Machineweg” tussen Ouderkerk aan de Amstel en de A2 is omstreeks 1985 aangelegd. Inmiddels is de Machineweg aan groot onderhoud toe. Bij een grote brug over de Machinetocht zal het wegdek + fundering er geheel uit gehaald worden en zullen de stootplaten opgehaald worden. Daarnaast wil de gemeente...Lees meer


Faunapassage N212 + omleggen fietspad (op EPS)

De Wilnisse Bovenlanden en Groot Wilnis-Vinkeveen zijn twee belangrijke ecologische gebieden in de EHS. Om deze gebieden ecologisch met elkaar in verbinding te stellen heeft de provincie Utrecht besloten een faunapassage aan te leggen onder de N212. De Haan Civiele Techniek heeft dit project voorbereid en hiervoor de engineering verzorgd....Lees meer


Reacties zijn gesloten.