Watermanagement

Bestek: vervangen van damwanden Gaasperplas

Groengebied Amstelland ligt aan de rand van Amsterdam en omvat zowel een oud cultuurlandschap als twee grote plassen met mogelijkheden voor ontspanning op- en aan het water. De bestaande damwanden langs de Gaasperplas zijn begin jaren ’70 aangebracht. dit ten behoeve van de Floriade welke in 1972 werd gehouden in...Lees meer


Inrichting Polder Noordplas (2e groep maatregelen)

Polder de Noordplas is een grote droogmakerij tussen Zoetermeer en Boskoop en kent een grotendeels agrarische bestemming. In verband met het herzien van het peilbesluit zullen er maatregelen genomen moeten worden om natschade aan de agrarische functie te voorkomen. De 2e groep maatregelen (totaal 9 constructies) bestaat o.a. uit het...Lees meer


Omlegging Slimmenwetering & werkzaamheden proefboerderij Zegveld

Door het veenweidegebied ten noorden van Zegveld in de gemeente Woerden loopt een hoofdwatergang van HDSR de “Slimmenwetering”. Er is al tijden lang een vernauwing van de Slimmenwetering t.p.v. een betonnen brug bij een oude woonboerderij. Om deze vernauwing op te heffen en de afwatering van de Slimmenwetering te verbeteren...Lees meer


Inspectie 133km beschoeiingen Amsterdamse Bos (conform KOR 2013)

Vanaf de jaren 30 is het Amsterdamse Bos aangelegd. Sindsdien is er veel gebeurt in het bos. Zo zijn er vele kilometers beschoeiingen aangelegd en aangepast en vervangen. Om inzichtelijk te maken welke “typen” beschoeiingen en bijbehorende “kwaliteiten” van de beschoeiingen in het Amsterdamse Bos aanwezig zijn is een inspectie...Lees meer


Vervangen damwanden Ouderkerkerplas

De Ouderkerkerplas: een zandwinput tijdens 1969-1972 om de aanleg van de A9 mogelijk te maken. Rond 1987 is het recreatiestrand ten noorden van de Ouderkerkerplas aangebracht. Nu ca. 26 jaar later zijn de hardhouten damwanden aan vervanging toe. In eerste instantie heeft de Haan Civiele Techniek een variantenstudie opgesteld om...Lees meer


Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer (KIS)

Waterschap Rivierenland gaat de dijk langs de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer verbeteren. De dijk is op veel plaatsen afgekeurd op basis van stabilieit en hoogte. Om de dijk weer te laten voldoen aan de geldende normen worden er grote steunbermen aangelegd en constructies bestaande uit diepwanden of stalen damwanden....Lees meer


Kadeverbetering Geerkade

Het project Geerkade (gemeente Stichtse Vecht) ligt tussen Spengen en de Bijleveld. Uit een uitgebreide studie is gebleken dat de Geerkade niet meer voldeed aan de gestelde normen voor hoogte en stabiliteit. Vandaar dat de Geerkade verbeterd diende te worden. Zo is het binnentalud verstevigd, zijn er steunbermen aangelegd en...Lees meer


Reacties zijn gesloten.