Recreatieve inrichting Achthovenpolder

Het project Achthovenpolder betreft het herinrichten van de huidige fietsers/voetgangersverbinding naar een wandelpad, het realiseren van een nieuw fietspad, natuurvriendelijke oever, nieuwe natte-natuur, informatievoorzieningen en rustplekken. Daarnaast wordt er samengewerkt met het Hoogheemraadschap van Rijnland om wateroverlast te voorkomen en worden hiervoor o.a. het maaiveld verlaagd, watergangen verbreed en polderpeil verlaagd.

  

Verleende diensten  Opdrachtgevers
  • Inventarisatie
  • Ontwerp (Civil-3D)
  • Stabiliteitsberekeningen
  • Sterkte berekeningen bruggen
  • Zettingsberekening fietspad
  • RAW-bestek
  • Aanbesteding
  • Directievoering UAV & toezicht
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.