Ruygeborg, 1e fase

Het project Ruygeborg, 1e fase EHS betreft een project wat onderdeel is van de 3e uitvoeringsmodule De Venen. De 1e fase betrof een gebied van ca. 50 ha. Rondom Ruygeborg is een kade aangelegd. Hierdoor is het mogelijk geworden om de waterstand binnen het gebied met ca. 50 cm te verhogen. Naast de kade zijn voor de inrichting ook bruggen, duikers, stuwen en hekwerken aangelegd. Verder heeft er een asbestsanering plaats gevonden. Begroeide gebieden worden begraasd door schapen.

3.3 Rondje31[1]

Verleende diensten  Opdrachtgevers
  • Inventarisatie
  • Ontwerp (Civil-3D)
  • RAW-bestek
  • Subsidiemanagement
  • Voorbereiding + begeleiding sanering
  • Directievoering UAV & toezicht
3.0 Dienst Landelijk Gebied
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.