Waterbergingsgebied Blokhoven

Het waterschap legt in de polder Blokhoven een waterbergingsgebied/inundatieveld aan. Het waterbergingsgebied dien om piekbuien op te vangen. tegelijkertijd krijgt het gebied een functie als demonstratiegebied in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Houten. Om het (kunstmatig) inunderen van het gebied mogelijk te maken is een stuw aangelegd. Bij de stuw is voor de migratie van vissen een vispassage aangelegd.

  

Verleende diensten  Opdrachtgever
  • Inventarisatie
  • Inmeting met GPS
  • Ontwerp Civil-3D
  • Ontwerp constructies
  • RAW-bestek
  • Aanbesteding
  • Directievoering & toezicht
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.