Werkvelden

Wij zijn actief in de onderstaande werkvelden. Per werkveld geven wij kort een aantal voorbeelden aan waarmee wij u van dienst kunnen zijn.

Gebiedsinrichting

 • Inrichtingsvisies
 • Inrichting van natuurgebieden
 • Natuurvriendelijke oevers
 • Faunapassages
 • Etc.
Lees meer

Infrastructuur

 • Reconstructie van wegen
 • Aanleg van nieuwe wegen
 • Inrichting buitenterreinen van o.a. zorginstellingen, bedrijven, particulieren
 • Rioleringsprojecten
 • Inspectie van kunstwerken
 • Aanleggen van faunapassages
 • Bruggen
 • Tunnels/ duikers
 • Etc.
Lees meer

Watermanagement

 • Kadeverbeteringen
 • Ontwerp van (collectieve-) hoogwatervoorzieningen
 • Funderings- en archiefonderzoek bebouwingen
 • Waterregulerende kunstwerken
 • Waterhuishoudkundige / hydraulische berekeningen
 • Natuurvriendelijke oevers / beschoeiingen
 • Uitwerken van innovatieve peilregulerende constructies
 • Etc.

Lees meer

Reacties zijn gesloten.